שירים

פלדההעוצר התחיל. 
שעת דמדומים
נושקת לחמה.
השמיים נצבעים
בעזות מצח
הבדידות ניצבת
גלוייה. 

חיילים עומדים בפתח
חטא רובץ
על פתחי דלתות
פלדה. 
מתכת כבדה
זרה, 
אוזרת עוז
להיסגר בחבטה. 
צריחה דקה עולה
ארוכה, ארוכה. 

תשוקה רגעית
מצטעקת, מתפתלת
משתוללת-
דלת פלדה. 

נטרקת, נאטמת
מתפדלת
מתכהה. 

דלת,
דלת אחת.
דלת אחת-
פלדה. 

תגובות