שירים

4 סתירות


מברק בצבא כי הוא קיבל פקודה


מאבא שלי בבית כי הצקתי לאחי השובב


מקיחלה באולם כי שמתי רגל על המושב


ואת הראשונה, הכי מעליבה


קיבלתי מאמיתי בגן בלי שום סיבה


תגובות