שירים

בין חושך לאורהתפרצות חרישית
מהוססת
עטורה כתרי זעם
בשתיקות, מופזת. 

האין מתלכד עם
הסוף
האינסוף מרגיש
כמו נצח. 

העייפות גוברת
בגבורה מתגברת. 
השתיקה מהססת
 מתרעמת 
בדפיקות, הולמת.

בין חושך לאור
פז בוהק,
שחור.  

תגובות