שירים

לפניךָ


לפניךָ

לפנים משורת הדין

אחרוג ממנהגיי

השנויים במחלוקת.

אתחיל מהסוף

ואקנח בהתחלה.

אאזין לחְשְכַּת הדממה

בעודךָ ישן

בעודי ערה.

 

לפניךָ.

לפני שתצטדק,

אדמע חרישית

ואנגב בסתר

טיפות חרטה.


לפנים משורת הדין

אשתתק

ומילותיך ישרטו

שאריות תעוזה.


לפניךָ.

תגובות