שירים

עיוורון


בבוקר החשיך
מסך האהבה. 
בשבריר שנייה
התכהה
בשארית כוחותי
דמם וכבה. 

בערב- דמע
לפנות לילה
החריש וגווע. 

גוויעה איטית, מייסרת
גמיעת כאב,
מעוורת.

רגש הסתלף
עיינים בהו.
עד אליי, אלינו
רקיעים הסתעפו. 

תגובות