שירים

אמא

אמא שלום זה הבן האוהד,

שעבר ארבעים ועדיין מורד,

לך מודה מהלב על בירכיים יורד,

בזכותך הן בכלל עד עכשיו כאן שורד...

ואיך להגיד את הראש מגרד,

שאשכח איזה פרט גם הנני חרד,

אז שיחזור אעשה בול היום במועד,

יום הולדת שמח השיר לך הוא עד...

מטושטש לי הזמן בו נולדתי רועד.

כי קטן עוד הייתי מכדי לתעד,

אך מיום זיכרוני בו איננו בוגד,

את תמיד שם ניצבת גם אם מתנגד...

אז את כל הברכות ויותר מעבד,

אם שכחתי אחת בחיי מתאבד,

למילה בודדה את כולן מאגד,

אוהב זה שבלוני אני לך סוגד!!!

תגובות