שירים

קונטרס


שירה.
צרור מילים יפות
שלא קשורות אחת 
לשנייה
מתיימרות להיות
קרובות, 
אפילו שהקשר היחיד 
זו הברה פתוחה. 

יש אומרים שזו ההבנה
הבנה פשוטה
שמה שלא ניתן להביע בדיבור
בא לידי הכרה
בשירה. 

קונטרס של מטאפורות
שריטות כהות
של מחשבה. 
רגש מעוטר בשכלתנות
קמצוץ אי- ידיעה
נגיעה קסומה של
יגון, טירוף חושים,
התפוגגות. 

ערבוב של הכל
מהכל
וכלום.

תגובות