שירים

דיברות מחדש

תראו מה עשינו במשך דורות ,

איך הרסנו לגמרי עשרת דיברות,

שימו לב תקראו טוב גם בין השורות,

כך חושב אז כותב כמו תמיד ישירות...

לא תרצח נעלם כל יום דם ודקירות,

לא תנאף התמוגג לזרועות אחרות,

לא תגנוב מגוחך חצי עם חקירות,

לא תחמוד מסתתר בין "עיניים צרות"...

אם נמשיך נגלה עוד עובדות חמורות,

בקיום החוקים יש פגמים ובורות,

לא תסגוד לשום אל אז קבע הוא ברורות,

אך גם זה התנדף שהמציאו שטרות....

בפירוש הוא ציווה לא נישא שמו לשווא,

ואת יום השביעי נקדש ונאהב,

רק הכל התאדה התפורר ונחרב,

אלוהים אין חוף ריק בשבת של שרב....

אז אולי נאתר נחפש איזה רב ,

שילך שוב להר חיש מהר ועכשיו,

יטפס במהירות במסלול מחושב,

ויסביר לו שעד היום כלום לא נחשב...

שייתן הזדמנות מחדש להתחיל,

באמת כי שבענו כבר רע לא אכיל

תאפס מחדש אל רחום את הארץ,

והכל ישתנה פה מילה של זוארץ!!!

תגובות