שירים

סולח בטוח


בטח ההוא מלמעלה צוחק,
יושב על כוס בירה מחליט מי מוחק,
בוחן מי סגד לו ומי התרחק,
ובוחר מי ממשיך במשחק לשחק...

בכוס השנייה קצת יותר מתעמק,
מסתכל מה קרה איך התום פה נמק,
האדם שברא מדרכו התחמק,
...
ועכשיו מנסה לו ביום לנמק...

אז בכוס השלישית שמעט משהק,
שראשו עליו טוב ממלמל מפהק.
איך הכל פה צבוע באופן בוהק,
העיקר הם צמים מסנן מגהק...

בלגימה אחרונה טיפ קטן מחלק ,
אל הברמן שאת דעתו לא חולק,
שיצומו יומיים בלי שום ביס או לק,
או גם חודש כמו הבן דוד עמלק...

סתם רצים הם בניוטרל פול גז על ריק,
כל רשע לי לפתע פתאוום מתמרק,
מעשרת דיברות אין דבר לא חורק
אם אסרוק את כולם אצטרך לפרק!!!

תגובות