שירים

רגע לפני

שניה אלוהים בקשה אחרונה רק לפני ששמיים סוגר,
ותחשוב שמגזים מצידי גם תודיע עלי כאדם מפגר,
אך רוצה אנוכי הוכחה אמיתית פה לפני הנני מתפגר,
שהיית תמיד כאן ואם זה נכון רק תסביר לי באופן בוגר...

איך זה נכחת כל שנות קיומיינו דורות של צבא וחוגר,
ראית רעים שנולדו לעולם ובחרו דרכך להגר.
וכלום לא עשית הרי אם רצית יכולת בכייף למגר.
הן טוען אדוני שברא עולמנו הכל מאדם עד אוגר.

אז אולי באמת רם כבודו הנכבד יתאמץ ינסה לשגר,
איזה פלא חדש מוחשי אמיתי על ההוא כבר שנים שדוגר.
זרוק לי מטה לא הופך לנחש תן פטנט שיותר יאתגר.
מקל שנוגעים בו מיד מאפס חשבונו של אדם שפיגר!!!

תגובות