שירים

מחטףמילים גבוהות, מרוכזות
ניקוד מדוד
אותיות מבוזרות 
מוצאות את דרכן 
לחדרי הלב
חדרי חרדה
תאי כאב. 
הן מתפלשות במיצי הקיבה
מתלהמות אחת בשנייה
מתבשמות ממוחי הקודח
מרקדות
על מצחי הקופח. 

סאדיזם של מילים
מוות ארוך ומייגע שנמשך
ונמשך
ונחתך
ונחטף. 
ובחטף-
בום, טראח
מחטף.  

תגובות