שירים

שיחת חולין

אם הייתי עולה לשיחה עם האל,

בטוח הייתי אותו אז שואל,

מתי מתכנן הוא לשלוח גואל,

כמו זה ששלח אז לבני ישראל...

 

אחד שיבוא מקסמיו נתפעל.

שמעט ירפא כי הכול משתעל,

כל בכיר נהיה פה אונס או מועל,

שיראה מה קורה בעצמו ייגעל ...

 

אבוי כמו ההוא יגמגם ימלמל,

המצב כאן עגום מהשורש קמל,

נו טוב שהגעתי ברכו הגומל,

הגיע הזמן קצת אתכם לתגמל,

 

ואז נס גדול וחדש יעולל,

בלי ברד כינים שחין או ארבה שזולל,

את הים שוב יפתח יעביר ישראל,

רק הפעם יסגור על כולנו  כולל!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגובות