שירים

חנינה

שלום אלוהים רק מילה פה וזז,
אל תוציא כלום לשתות לא חריף או מוגז,
הצעה קטנטנה תענה לא נרגז,
האזן בקצרה ונותן מפה גז...

אדוני כאן נמצא מתקופת לפני אז,
מסדר עולמו מארגן פיקס פגז,
כל אנוש שיוצר בו ערום ונועז,
מקבל חזרה עטוף בד בארגז...

קבעת קץ נצח אין איש לכך בז,
רק המון זמן בזמן על צרות מבוזבז,
כדי לשרוד רוב ימיו האדם מתוזז,
שמגיע סופו כלום לו לא מקוזז.

אז הנני אני מתחנן מחורז
את גן עדן תחזיר ועדיף מזורז,
הענשת מספיק כבר הגזמת בבאז,
בגלל ביס מתפוח זה די ומופרז!!!

תגובות