שירים

תיבת הלב

נמלאו גם לילותיי
בחלומות יומך

רב חובל ההבטחה

חזר מהמסע
 

תיבת הלב גדשה

יהלומי דמותך

 

נשק ירח את המים

הכתים בזוהר אור חיוור

זלגו  דמעות אוצר  

למצולות  לבך

 

תיבת הלב אצרה

משאלה להגשמה    
 

כחול מתפשט הים

ממאן גבולות ברורים

רק ספינה ששטה אמש

עגנה במבטחים

 

 

תגובות