שירים

"לחיות בלי אהבה"

- על מה עינייך דומעות?
על מה נהי הלב?
אוזנייך ערלות
למשככי כאב

- על אהבה אני דואב
אהבה שאבדה לי
מחבק לתוכי את העצב
לפחות זה מה שנותר לי

- האמנם אין סיכוי? ואין אתה יכול
פשוט לנטוש ולעזוב הכל
צילצול נחשק, אני כבר בשדה..
- לא כן כי המחיר הוא כה גדול
הלוואי הייתי מתבדה..

אתה יודע כבר תכננתי
איך נסתדר ומה נחיה
בגו נפשי רק האזנתי..
- הקצב בליבך עולה!
- אכן תמיד זה כך כשאת אהבתי אני חולה..

- אז מה עכשיו? לחיות עם הכאב?
ישאב  את רוחך כמשאבה
- לא לא זה זכרון מתוק אך גם צורב
- אנו נלמד לחיות בלי אהבה.

תגובות