שירים

נווה מואר

 
 
כל כך עסקנו לחפש גבעות
בצבע חולי מוזהב מושלמות
שלא טרחנו לזהות
שמדובר בצמד דבשות
מחוברות גמלים
שאחוריהם אינם רואים
 
כל כך רצנו במדבר
שלא עצרנו ליהנות מנווה מואר
ממתיק בחרוביו
שוקק במעיינותיו
 
משהו במערה
מספק צל נחמה
אך רק חמה תלויה מעל
תשק קרניה אבחת ראשינו
להגיד תודה על שנינו
 
עדרים עדרים
מפלסים דרכם באבק שבילים
אנו רועים עכשיו באחו
עתה נשקף הכל

תגובות