שירים

בכל העונות

קרעתי נייר פיסותיו
לעיסת רגשות משונה
מילים אוחו לתומן
להחזיר אהבה נושנה
 
בשרשרת עונדת 
צווארי הזוכר
כרוכים חרוזים
בצבעים של הלב
 
 
יכולתי לנסוע רחוק וקרוב
זאת הדרך אליך
חדלה מלכאוב
 
ניגנתי לך  שמש
ציפורים נודדות
שמצאו חום עיניך
בכל העונות
 
 
יכולתי לנסוע קרוב ורחוק
זאת הדרך אליך
נעימה כבת צחוק

תגובות