שירים

לא קנה סוף


חשוף,
פרוץ,
עם הקרביים כלפי חוץ
לא מצליח לסנן, לתמרן
הכל פוגע בול
סופג את כל האש
לא יכול להתגמש

לא כמו קנה הסוף
שנשכב עם בוא הסערה
לא מצליח להשתטח
להתאים עצמי לרוח
לגלים הגבוהים
בולע מלח
בים עם תחתונים

חסר נפח
ספוג כולי
לא פה
אך יד כל בי

כל תנועה
כל דיבור
כל תגובה
קרבה אליי כרוח סערה
עושה גלים בים מחשבותיי
מסעירה את כל הוויותיי

תגובות