שירים

לצמוח אחרת

 
בשדותיי
זלגתי מעלה כותרת
דרך קנה רצוץ
לנכש עשב שוטה
משורש
 
מוץ נידף אל רוח
וחיטה נאמנה
נטועה לשובע
מטווה מציאות לרוגע
 
לאחד רצונותיי
באמא אדמה
ומשם
לצמוח אחרת
 
לאהוב עצמי
בדיוק כפי שאני

תגובות