שירים

הילד שלא היה לי

הילד שלא היה לי 
או
הילד שלא הייתי

הייתי לי לעצמי

אבל עליך חשבתי
אבל פחדתי כי רציתי

שתהייה שלי
אבל תהייה עצמאי

אני כאבא שלך 
אני כאב בשבילך

רוצה לתת
מפחד לאבד

את מה שכבר בניתי
את מה שרק רציתי

רק בשבילך 
רק למעניך

ועם כל רצונותיי
וכל הן שאיפותיי

שתצליח את כשלונותי 
בחיי
אני רוצה לטפיח  בך ולהפיח
את חלומותיי  שלא הגשמתי עדיין
רק לך אספר 

את משאלותיי...

תגובות