שירים

רחוק לו

איך לא המציאו פטנט או סידור,

להתקין בשמיים ניידת שידור,

עם מספר כתבים לבושים בהידור,

שיסבירו לו טוב מה קורה בכדור...

 

כי בטוח הנני כמעט שסגור,

שרק הוא מסוגל כאן  לדאוג למיגור

של שנאת החנם וקרבות השיגור,

אבל יש בעיה במרחק יש פיגור...

 

לו היה  מתעדכן אנוכי חש סבור,

שהיה קצת עוזר הוא קיים בעבור,

רק ישנה בעיה הוא שנים שם שבור,

לא מצליח לקלוט מהגובה חיבור!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איך לא המציאו פטנט או סידור,

להתקין בשמיים ניידת שידור,

עם מספר כתבים לבושים בהידור,

שיסבירו לו טוב מה קורה בכדור...

 

כי בטוח הנני כמעט שסגור,

שרק הוא מסוגל כאן  לדאוג למיגור

של שנאת החינם וקרבות השיגור,

אבל יש בעיה במרחק יש פיגור...

 

לו היה  מתעדכן אנוכי חש סבור,

שהיה קצת עוזר הוא קיים בעבור,

רק ישנה בעיה הוא שנים שם שבור,

לא מצליח לקלוט מהגובה חיבור!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגובות