שירים

ביאור חמץ

שיירים נערמים במגירות דמותך
עורמת אותם במטאטא זכרונות
ליעה אהבתי הבלתי מתכלה
דם ואש ותמרות עשן
ואתה בנסיונות נותר איתן
 
ביעור חמץ מבקש ביאור
קריעת ים סוף בלבי
ואתה חוצה משעבוד לגאולה
 
מצחצחת בפינות הגיון
אך הרגש אליך עגול הוא

תגובות