שירים

בכברת הדרכים

 
פיסלתי דמותי בחימר המילים
 יצקתי עצמי לתבנית רגעים
והטיפות החומקות מקיבעון
מפסלות רצונן בתשוקת החיים
 
הייתי לחיבוק ונשמה במעופה
ילדת הקסם כובשת בקתה
מפסלת חרציות בגינת אהבים
זורחת אהובי בימים גשומים
 
כדור לבי מתכדרר
אל הצוהר
אל נופי הברושים
באמרת הזוהר
 
פיסלתי כתביי באבקת נדודים
הייתי כנווד בארצות צליינים
כוכבי המדבר וים המילים
משתקפים אל ימי
מגלים מה בפנים
 
נערתי אבק מלילותיי הדומעים
פיסלתי שמחתי בכברת הדרכים

תגובות