שירים

יציאת מצרים סיכום

זה קרה עוד לפני המצאת השעון,

במצרים שלט מלך גנגסטר גאון,

עבריין מלידה ולבן צווארון,

שבנה פירמידות ללא רישיון...

 

כך שנים הוא בנה התרחב הברון,

העסיק פועלים לא שילם מחירון,

עד שבוקר בהיר שם הופיע טירון,

שאמר שמי משה ואחי אהרון...

 

המלך הביט במשה בחרון,

מאין צנחת לי מר בחורון,

קפל עצמך ותחזור לארון,

שלא תיהפך פה דמותך זיכרון...

 

משה שלרגע היה קצת המום,

פתח פיו למלך השיב בגמגום,

שחרר את עמי כי גם ככה עגום.

ועשה סוף לסבל  לטיט לפיגום...

 

כי נשלחתי בשם אדוני היקום.

שמסר שלח בניו כי עליך יקום,

אנא בוא תתפשר נעשה פה שיקום,

כי אם לא עבדייך יחליפו "מיקום"....

 

המלך סימן שם לשניים לקום,

לשדרג את האיש מזקוף לעקום,

 אז שלף חיש משה שרביטו בתחכום,

והפך לנחש ועכשיו לסיכום...

 

הוא המחיש את כוחו לאותו איש הפשע,

שנתן לו מכה והוסיף לה עוד תשע,

גם פתח את הים וסגר על הרשע,

כך חילץ עם שלם שהיה חסר ישע...

 

כשעברו בני עמנו את ארץ מצרים,

עמדו יבשים הם ליד קו המים,

פנו למשה שישאל בשמיים,

מתי מגיעים אם ביום או יומיים...

 

אז הביט המושיע משך בכתפיים,

ענה זה גבוה ואין לי כנפיים ,

תתחילו ללכת תפעילו גפיים,

אולי זה קרוב אני בלי משקפיים...

 

חשבו שם אחינו ולא ארוכות,

לאיש יש מילה ואין ספור הברקות,

אם נלך בדרכו של נותן המכות,

הן לבטח נגיע תוך כמה דקות...

 

אז לקחו הם כמה נשימות עמוקות,

ויצאו לחולות כמו מסע אלונקות,

בחורים ילדים אימהות תינוקות,

בלבוש סמרטוטים ורגליים שחוקות...

 

עד שבוקר אחד אלוהים שוב תיקשר,

ואמר למשה בוא עלה חוש מהר,

גש קבל הוראות רק תחתום תאשר,

תקבל מדינה שהרוב בה כשר...

 

נו עלה משיחנו בקושי כבר זז,

כי מיום שנבחר רוב הזמן אווף תוזז,

הוא טיפס על ההר כך באפס כוחות,

שם קיבל הוראות חרוטות על לוחות...

 

בכוחות אחרונים לא מרגיש כבר שום רגל,         

התדרדר לספר ארץ יש ציירו דגל,

שלפתע קלט "צהלות כדורגל",

ומיטב בחוריו שרוקדים טראנס מול עגל...

 

אז בזעם ניפץ הוא את שני הלוחות,

וצעק שתלכו כבר לכל הרוחות,

כי עוד כמה אפשר כבר לתת הוכחות,

ועובדות שיהיו דעתכם מניחות...

 

תתביישו עם עקשן תקפלו שוב שמיכות,

יש בשורה לי אליכם מיטב המוחות,

הטיול שהיה כבר על סף מנוחות.

יתארך בשנים ארבעים  לפחות...

 

אך כעת מקצר יצירה זו עוצר,

תקראו זאת היטב כי עד אז פי נוצר,

הסיפור פה ימשיך במסע אל הארץ,

רק תגידו לי עד כאן הבנו  זוארץ!!!

תגובות