שירים

יש לי ריכול ממש סקופ השנה,

 מן סיפור ששמעתי בדרך שונה,

 רע צהוב איכותי פרשה משונה...

 מקורי מהיימן מדרגה ראשונה,

 

זה קרה פה מתחת לאף בשכונה,

 לאחת שהייתה כבר כמעט מוכנה,

 כי אחרי שהחליפה כמו מכונה,

 היא מצאה כך חשבה היא בחירה נכונה...

 

את ההוא שבראש קו דמיון לה בנה,

 במילים חמימות חד הראה כוונה,

 האחד שהכניס בה בינה תובנה,

 שתמיד יש תקוה בלמצוא הבנה...

 

אז קבעה איתו דייט מלאת אמונה,

לקראתו מתרגשת דקות היא מונה,

החבר שכותב חודשים כבר שמונה,

שהוא בא הסתבר לא דמה לתמונה !!!

תגובות