שירים

מבנה

אני אומר לך

הכל, פה מתנהל

אחרת הכל. פה

כ"כ שונה ממה.

שהכרת השורות

פה, לא

מסודרות והפיסוק.

מבלבל אותך והמילים.

מתחסרות. אובדות

כך. שלא

תוכל למצוא, אותי.

"ואת לא תתפוס אותי"

אני אומר לך

הכל, פה מתנהל

אחרת הכל. פה

כ"כ שונה ממה.

שהכרת ואין.

פה פסקאות ולא

בתים, והכל אחד.

"ואת לא תתפוס אותי"

אני אומר לך הכל,

הכל מתנהל פה אחרת.

הכל פה כ"כ שונה ממה שהכרת,

אבל הפיסוק מסתדר

והמילים משתבצות

למקרה שתרצה למצוא אותי.

שוב.


©אוריאל לפידוס

תגובות