שירים

משהו נשתנה...+גירסה לאחר תיקון שלי

(פרולוג: לא מצליחה להגיף את דלת הממ"ד)

אזעקה ראשונה, שמיד, כן, מיד,
מנסה להדביק את הבומים, במסירות מוזרה.
הידיים שלי, מתרוצצות, מנותקות
לא מוצאת מה אני אמורה לקחת (איתי?) לממ"ד
הפלאפון לוהט בין האוזן לשקערורית הכתף
הבעל לשעבר מחלק הוראות הרגעה
-לא צריך ממ"ד, גם חדר העבודה שלך, כמו מקלט
<לו ידע, כמה הוא צדק>
הבת בטלפון-
תעלי תעלי, תקחי איתך (משם) את הטלפון מיד
-אני מחכה, אני איתך.
ואני בין חוט לקרינה, בין גלים של אזעקה
מנסה לחבר חוטים
בין הרגל, היד, דלת הממ"ד, המדרגה.

                 XXX
 
(פרולוג: לא מצליחה להגיף את דלת הממ"ד)
 
אהההה------------הוווווו----------אהההההה--- או--- הו----אהההה
אור-גז-<מה?> ראשונה, שמיד, כן, מיד,
מנסה להדביק את
                         ה'בומים', במסירות מוזרה.(mesirut)
הידיים (שלי?) מתרוצצות, מנו ת קות
לא מוצאת מה אני אמורה לקחת
(איתי?)
לממ"ד
הפלאפון לוהט בין האוזן
                               לשקערורית הכתף
לשעבר מחלק הוראות הרגעה
(מפקד ב<חמ"ל>ה)
-לא צריך ממ"ד
-גם חדר העבודה שלך
כמו מקלט
<לו ידע, עד כמה צדק>
ואת בטלפון
-תעלי תעלי, תקחי איתך
(משם)
את הטלפון מיד
-אני מחכה, אני איתך.
-והיא, בטלפון
-והוא, בפלאפון
מוסרים ביניהם, קולעים (לי?) לסל
ואני, בין חוט לקרינה,
 מתמסרת,
                     בינות גלים של אזעקה
מנסה לחבר חוטים
בין הרגל, היד,דלת הממ"ד,המדרגה.
 
                 XXX

אז כך זה כן, כן, כך זה או, הו, מה
מה נשתנה?
(עוד 'בום' 'בום' נשמע?)
 
     XXX
 
כל הזכויות שמורות למחברת


תגובות