שירים

בין 40 ל 50

אנו אומרים
שלום לחברים
אנו אומרים
שלומיכם מה העיניינים

מהיא משמעות חברות
מהיא משמעות ידידות

האם תזכרו חברות
האם תמשיכו ידידות

על אף מבט מבוגר
על אף גילינו שבגר

לא ראיתי סיבה לשיכחה
לא ראיתי שדעתי  נישכחה

נישכחה לזכרון של חבר טוב 
נשכחה לטעם שזכרתי לטעם אהוב

 הגיל זהוא הגיל
הוא התירוץ להמשייך להתנהג כרגיל

כרגיל שאני צעיר 
כרגיל שאני מהיר
כרגיל שאני לא נגמר
כרגיל שאני לא מהורהר

לא מסכם ולא מאיים
שאתם לישון צריכים  בחיתוליכם

כל עוד המחשב שלכם עובד
אתם קיימים לדור שלומד

לדעת לכבד
לדעת לומר תודה

על אף מהירותיחם
אנו אולי איטיים
אבל נשמתינו מהירה

בניגוד לחיצוניות
בניגוד 
ל י ו ה ר ה 


תגובות