שירים

רמות של גילוי

 
הדרך הזו
יש בה
מן הכאב ומן השמחה
רמות של גילוי
בעוצמות המותירות אותך
 יותר ממופתע
משאירות אותך המום
 
המום זו עוד מילה קטנה
לנוכח גילוי פשוט
של אמירה עוד יותר פשוטה
להבין
ולו קמצוץ קל של הבנה
שבאמת
אתה לא מבין מאומה..... והאמת
שרק הבנות מסוג זה
הם אלו
שבאמת בונות אותך.

תגובות