שירים

הגשמה עצמית

אצליח להגשים את עצמי


היום אמרתי לעצמי שעד 45
אגיע להצלחה מבלי להתבייש

בעבר שהייתי צעיר יותר
חשבתי שלא צריך למהר

היום שעליתי במדרגות עד לקומה 6
עם שקי קניות כבדים ואני לא מתייאש

הבנתי שאם אני נלחם להגיע לדירתי 
לפחות חייב למצוא תשובה ממצא לתפילתי

וכך או לא סתם כך יצא שהוא עלי סמך
פתח דלתו וזימן אותי איליו 
 
אמר לי בדרכו שלו
סמוך על עצמיך  ואל תסתכל על ההוא

תראה את עצמיך חיצונית ופנימית
תאמין שיש לך בעולם תכלית

לקחתי את תמיכתו למקומות הנכונים
והבנתי שאת פתרונות חיי לא ישנו אחרים

המשך יבוא...

תגובות