שירים

עגלון


עגלון

שדה תלתן מוריק, תחת שמי תכלת,

עלים מתנוצצים בטל חמה,

ליד ברכת חמצון ללא תכלית מוטלת

על הגדר גופת חמור בלי ראש,

פרסות שחוקות, בשרה רימה,

עגלון עיוור אוחז ברתמתה,

איש אלוהים צוהל מאחורי הברוש,

והתקווה טמונה עמוק באדמה.


 © כל הזכויות שמורות
תגובות