שירים

פצע

 
פצע/אורית
 
יש פצע
והוא כואב.
אלוהים, עשה שהוא ייעלם,
שייתיבש,
אך אלוהים לא מקיים,
והפצע עדיין נוטף,
כואב.
אלוהים, עשה לפחות שהכאב ייעלם,
לא רוצה עוד לכאוב
מספיקה פעם אחת.
אלוהים לא מקשיב
ונותן לפצע להמשיך להכאיב.
הזמן חולף -
מתרגלים לכאב,
אוהבים הכאב,
רוצים בכאב.
בסוף אלוהים עושה
כאב מענג,
ואוהב...
 
כל הזכויות שמורות

תגובות