שירים

בוחרת בזכות השתיקה

פוסעים לאורם של זרמים

כחולים מפכים

ולאור פנסי לילה

מטילי צללים

 

ככלל בחירתך היא

בזכות השתיקה

אין מצב שתעני

לך ירח אוריד יקירה

הייתכן שתשתני?

 

מטיילים שלובי זרועות

השקט שבינינו

מאיים בעוצמות

והסוף-מי ישורנו?

 

ככלל בחירתך

היא בזכות השתיקה

אין מצב של התפרצות.

הירח מלא ,יקירה

התיתכן היתרצות?

 

אינך עצורה

גם אינך מאופקת

וכי תתחולל סערה

את עדיין שותקת.

 

ככלל את שותקת

אין מצב של שיחה

אך את נשימתי עותקת

עבורי את תמיד נסיכה.

 

תגובות