שירים

איזה מזל שלפיל יש אף
ארוך מידי שלכל חור נדחף

איזה מזל שאנו חושבים
שאנו צודקים  שלעולם לא טועים

איזה מזל שאנו ניסמכים
על עובדות מסולפות והרבה סיפורים

איזה מזל שאנו מאמינים
לשקרנים ומסלפי החיים

איזה מזל שאנו קיימים
ולעצמינו מציאות ממציאים

איזה מזל שאנו מאמינים במזל
שמהתל בנו כמה חבל

איזה מזל 

תגובות