שירים

מעשה באחד

היי שם לפני הרבה שנים
חי לו מספר סיפורים

הם אותו סבבו
פשוטיי עם שלו קשבו

אחרי יומם הקשה
נחתם קיבלו מחלום המעשה

הוא תאר את התגלמות החלום
שהופך מסתם סיפור למימוש ליקום

להם הוא תיאר 
את שרצו לדעת

להם הוא רקם
והוציאם מדעת  
 
והיה אחד שעמד מן הצד
שנבדל בקושי מהמון שמעד

הוא הבין את אשר לא ידעו
וידע ההבדל וידע את שטעו

אבל את פיו לא פצה לתקן
הוא ידע לשמור על עצמו  ולא התכוון

מעשה באחד מן הצד
שלא ניפעם מסיפורים ולא מעד


 

תגובות