שירים

אומרים

ואומרים

שאין אהבה

אמירה מבוססת על אלפי מחקרים

של הטובים באנשי המדע

 

רק כימיה מעט

שאת מוחנו מבלבלת

זה יעבור עוד מעט

כך המדע בשיא האיוולת

 

אומרים אין אהבה

לא נמצאו לה עובדות מספקות

נחקרו אלפי עכברים במעבדה

וגם ריבו עכברות

 

רק כימיה מעט

חומר פשוט, מתעתע

על המוח משתלט כך באחת

והאדם ממש משתגע

 

אומרים אין אהבה

בסיס מדעי לה איין

רק סממנים למצב לא נודע

כמו מין שכרות שלא מיין

 

 @כל הזכויות שמורות

 

 

 

 

תגובות