שירים

חשבון נפש/אייזיק

קרני אור מסנוורות פולחות את גופי

משאירות נקבים חלולים

ופתחי היציאה בצד השני

מאפשרים רק גוונים אפורים 

 

ואני מביט במראה

מחשבן את נפשי

לא משהו התוצאה

חלש עד בינוני 

 

משבי רוח קרה פולחים את סדקי גופי

מקפיאים את נשמתי

אפילו אויר לא מפריד

בינך לביני

אך את טרודה בעניינייך

ואני בשלי 

 

ואני מביט במראה

מחשבן את נפשי

לא משהו התוצאה

הרבה פחות מבינוני

 

זרמי מים עצומים שוצפים אל תוך  גופי

ובשרי לא מחזיק מים

החלל שלידי

התרוקן בינתיים

אתמול היית כאן, לצידי

אך מאז פרשת כנפיים 

 

ואני מביט במראה

מחשבן את נפשי

לא משהו התוצאה

חולשתי קרובה לשיא

 

פתיתי ברד מוטחים בגופי השכוב

דוקרים את עצמותיי

הפצעים  קשים והאוויר טחוב

החלל שבתוכי כולו כאוב

אני חש כי ספורים ימיי

 

ואני מביט במראה

מחשבן את הנפש

לא משהו התוצאה

כמעט מתחת לאפס 

 

לשונות של אש תופת מלחכות את גופי

מאכלות כל חלקה טובה

וגם כל השאר אינו כשהיה

הסוף קרוב הרבה יותר

מההתחלה

 

ואני מביט במראה

היא עכשיו מכוסה

בקרע וילון

מעתיר רפש

דמותי נעלמה

אין יותר חשבון

ואין כבר נפש

תגובות