שירים

בועת הנדלן

היום אכתוב על בועת הנדלן
של ישראל  שפגעה באזרח הקטן

איך אפשר לפצות עת האזרח הקטן
שאת ביתו רוצה לבנות על פי חלומו הישן

מה פה קורה פה
למה בו מתעללים

להיות תושב ישראלי
זאת נחלתם של עשירים

 ציונות לחוד ומציאות שאומרת
שזה לא אותו דבר מחפשים תמיד את ההאשם מעמדה מתגונת

יאללה תגידו קל לו לומר
את אשר על ליבו כי הוא חי בניכר

אבל אותי לא מוכרים בשקל
עקרונותיי  וחושיי ותמיד קיימים - אצלי עובד השכל


תגובות