שירים

די

מה אני אמור לכתוב
לאחר שאני רואה
שבישראל שבה נולדתי
רק כאב קיים המייסר את נפשי

אני לא מיתנשא  ואני ולא מעליכם
שתדעו שאני בשר מבשרכים
אני אוהב את מדינתי
בכל נפשי הגן עלייה כי היא שלי

אולי קלה ידיכם על ההדק
לשפוט אותי כמו שאתם יודעים
וברחתי מכם
לא  מתנצל או מתבייש
לבקש את הבנתיכם

מי אנחנו מה הם מחשבתיכם
 רוצה ליצג  בעולם את דיעותיכם
אולי אני  הזויי בפניכם
אולי אני המציאות התופחת אל מול פרצופיכם

די מאסתי עייף אני
להתרצות בפניכם ובפניי האוייב שהוא שכני
אולי לא תבינו
את שלוות נפשי השוכנת בי

וגם עם לא תסכימו עימי
לא מצפה לזה
אני לפחות יודע 
שאני שגריר  לא פורמלי שאת תפקידו עושה
רע לא יצא מזה

חישבו לפניי שאתם פולטים
חשבו על מה שהאחרים עלינו חושבים
יש ליחס או לא ליחס חשיבות
זה לא משנה  מה שקובע הינן למעשה
 דעותיכם  הלא משקפות
 או אולי דעותיכם  ה פ ל צ נ י ו ת 
 

תגובות