שירים

י ה ו ד י ם

יהודי
האם אתה מבין את המשמעות
מה זה להיות יהודי
זה לא רק מצווה , זוהיא מחוייבות

יהודי
יש לו אמונות טפלות
יהודי 
הוא בעל חוש של הישרדות

ב ג ל ל 

שהנוצרים קיימים  המון שנים 
שהמוסלמים להשמידינו מנסים
שהסינים במיליארדיהם הצליחו 
לשנות סדרי עולם שקיימים 

ואנו היהודים
עלינו כולם מדברים
כאילו שאנחנו הרבים
כביכול את העולם מנהלים

אני רואה מציאות עגומה
שכלפי חוץ  את מדינתי משפילה
שמאל קיצוני בעל שיטנה פוליטית
המנסר בבסיס ענפינו בצורה יסודית

אתם יורקים לבאר
אתם מייבשים וממזערים
את עמי שקיים אלפי שנים
באמונה עיוורת אחר גויים הזויים

כמי שחי בניכר
יודע אני את שינאת הזר
ביחוד ליהודי 
גם אם לא מסכים איתו ,הוא בנישמתי

לא לא צריך אויבים
הם בתוכי קיימים
כמו שאמר בן עיון אני אוהב אתה אוייב
הביעה את רגשותיו המשקפים כאב

די מאסתי בצביעות
שונא את היתנשאות  והיהירות
של מי שמנסה על החשבון להיות
הקרוע בין תרבות תוססת לחוסר נאמנות

ס ת ם  
נ ק ו ד ה 
ל מ ח ש ב ה

תגובות