שירים

הכאב הבלתי נמנע

 

שביל צחיח - מסדרון יבש בתוך גן עצוב

רגלים יחפות דורכות . בקצה השביל יש אור בוהק  של סוף  יום

של סוף הדרך של סוף השביל

אבל עכשיו  זה רק הקוץ שננעץ  בלב

והסבל השוטף ללא הגנה

והדרך עדיין רחוקה

עדיין עייפה.

דרך עייפה !

ככלות הכל  בראשית הדברים -

ככלות הדברים וראשיתם ...

מעגל סובב לבלי התר .

ולאן נחתור מכאן?

תגובות