שירים

ממוצע משוקלל (למורים שבינינו)

סוף השנה, מאזן ציונים

כך מתגלגל הגלגל

מורים, תלמידים ומורים

לטובת הממוצע המשוקלל

 

שאלונים חולקו ומולאו

השתמשנו בכלי משוכלל

כך נודע לכולנו מה הם אמרו

ומהו ציוני המשוקלל

 

הגענו בבוקר בזמן

הגשנו טקסט מפולפל

עשינו הכול מגדול עד קטן

בשביל הממוצע המשוקלל

 

וילד אחד

קטן ומתולתל

שאל ולא פחד

מה חשוב כל כך בממוצע המשוקלל

 

סוף השנה

החופשה, כרטיס הנסיעה בכיס מקופל

קול לא נשמע ותשובה לא נתנה

ונותר רק הממוצע המשוקלל

 

@כל הזכויות שמורות

 

תגובות