שירים

זה פשוט וזה מסובך
להיות פועל ולחשוב
על עסק מוצלח

זה קשה וזה קל
להגשים חלום
ולהופכו לממשי בכלל


תגובות