שירים

מחר

מהו בן אדם....
בשר ועצמות...
נשמה עם רגשות מחשבות ודעות ..
והעיקר לדעת
כי מחר הצהוב של השמש
 יזרח שוב
ויאיר את הרקיע
עוד תינוק יוולד לעולם
ועוד צחוק יתגלגל מן העולם
אך לזכור כי מחר יהיה
מחר טוב
מחר מוצלח
ואם לא מחר אז מחרתיים
כי מוכרח להיות...
 
 

תגובות