שירים

י ש ר א ל

אנו זוכרים אותך
פנים מזוקנות
וזרועות שריריות

היית חזק כשור
נמסת כנר ביזכור

היית בתקופת הבגרות
ביכולת ריצה אל הנחישות

ישראל זהוא שמך
לא סתם ניתן לך

ישראל מה שלומך
ספר לנו את כאביך

ישראל
ישראל

מדוע הלכת
ושלום לא אמרת

ישראל 
ישראל

אני מבין מדוע הלכת
זמן רב עבר 

והנר 

רק הוא מזכיר
באורו הפזור 
בחדריך 
קרניך מאיר


תגובות