שירים

תודה

בטחי בי 
כמו שאני בך
האמיני בי
 שאני איתך

לא מתנגד לך
או מפציר בך
 רוצה כל בוקר
 רק להפציעה איתך
 
בי נשבעתי
לאפשר רק לך
את חופשיך הפרטי 
שהוא רק שלך

אני לא מקנה לך
קחי את זמניך
  כי המשותף לנו
 הוא אושרי ואושריך

את קודם נחשבת
ושני לך מאחורי ציליך
  אני חייב להיות לצידיך
צעדי הבטוח הינו בזכותיך

האהבה עיוורת יומרו החכמים
שיומרו

ואחריה רצים האדיוטות והטיפשים
שירוצו

טיפשות זה גם סוג של רגש
שמשבשת חוכמה הגיון ונפש

אני
חייב לך
רק מילה אחת

ת  ו  ד  ה 

תגובות