שירים

שלושים שנה

שלושים שנה שקטה

לא הארץ אלא האישה

בתחילה היו אלו התכשיטים

והביאו אותה לשתיקה

 

 

שלושים שנה שתקה

ולא בגלל התכשיטים שקטה

היו אלו תכשיטה

ארבעה מפרי-ביטנה

 

 קפאה על שמריה

כי כך אמרו לה מוריה

יש תכשיט שהועניק לך

ותכשיטים שהענקת לעצמך

 

בשתיקה הכה  אופיינית לה

 דלתה פנינים לעצמה

שלחה בכישור ידה

נתנה חוק לנערותיה

 

בחלוף שלושת העשורים 

כבר לא שקטה

הפנינם הפכו עכורות

שחררה לחופשי תכשיטה

תגובות