שירים

כי רציתי לדעת אהבה

ובאת אל מפתני וייחם

נגעת בלבי ויהום

אמרו לי כי עיוורת היא

לכן קידמתי פנייך כסומא

 

חגרתי עוז למותניי

זריתי לרוח פחדיי

השלתי רדידי מעליי

כי עיוורת היא האהבה

 

חגרתי עוז למותניי

טענתי בחול מכאוביי

השלתי זיכרון מעליי

כי רציתי לדעת אהבה

תגובות