שירים

ילדה קטנה

ילדה קטנה  פקחה לה זוג עניים
הביטה לה למעלה לשמיים
את המלאך הטוב היא מבקשת
ומליבה הרך תפילה פורצת
את מביט עלינו שם למעלה
אתה בראת את היום ואת הלילה
אתה הלא מכיר כאן את כולם
אתה המלך מלך העולם
 
בא תראה מה שעובר עלינו
 
הזוועה קרבה אל סף בתינו
והשינאה בנינו לא ניגמרת
עשה שתהיה שנה אחרת
 
מלאך הטוב שלי שבשמים
הבט אלי ישר אל העניים
האים נחיה לנצח על חרבינו
חבק אותי ושמור על ילדינו
 
בעיקבות הרצח הזוועתי המיפלצתי ברשלצ',
 
אלוהים ישמור

תגובות