שירים

משה

 

עלה בשארית כוחך

עלה עד לפיסגה

הבט מנגד ככל יכולך

אמץ

 אמץ עינייך

הרי לא כהתה ראייתך

 

כל כך מצחיק אתה

רק עתה הבנתי מהבעת פניך

אם כה רצית

למה למה לא ביקשת???

רק אל תאמר שהתביישת

 

אהה שכחתי

כי

 ערל שפתייך הנך

ובנוסף לכל זאת

נושא על  שכמך

עוון אחיך

 

מבחרותך לא הבנו אותך

לא פרעה

לא עמך

אף לא אחותך

אבל שולחך???
כנראה שלא רק ערל שפתיים הינך

תגובות